7 SP materiały dodatkowe

Przygotowując się do poniższych dwóch działów warto obejrzeć poniższy odcinek


Zestaw ćwiczeń do działu “Substancje i ich przemiany“:

Obrazki do pobrania i ćwiczenia w domu i na lekcji

Zestaw zadań z tematów

>> Zjawisko fizyczne i przemiana chemiczna<<

>> Pierwiastek chemiczny, a związek chemiczny<<

>>Właściwości i zastosowanie metali i niemetali<<

 

 

 

 

 


Zestaw ćwiczeń do działu “Składniki powietrza i przemiany jakim ulegają“:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Przygotowując się do poniższych dwóch działów warto obejrzeć poniższy odcinek

Zestaw ćwiczeń do działu “Atomy i cząsteczki“: